Има ли такса за транзакция?

Не. За момента не пладлгаме плащания през нашата система.

Каквата система си настроите на нея ще трябва да плащате такси за транзакции.
Пример: ако ползвате PayPal/Stripe/BreainTree - те ще ви отдържат част от сумата, която получавате.
Трябва Вие да проверите таксите, които имат фирмите, обработващи плащанията Ви.

superadmin

This entry has 0 replies

Comments are closed.

Безплатен онлайн магазин от Go359.com
Разработваме нова версия. Скоро ще споделим повече информация.