Най-после стартирахме... :)

След няколко месеца работа вече услугата работи.

Пускането на сайта беше планирането да стане много по-скоро, но все нещо изникваше в последния момент.
Така е трябвало да стане. Така имахме повече време да тестваме повече части от системата и да внесем още услеснения.

Услугата е много нова и ако имате идеи и съвети пишете 🙂

Go359 - Oнлайн Магазини

Go359.com е платформа за електронна търговия, с която можете да си създадете безплатен електронен магазин бързо и лесно.

This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please, enter user/email:
Please, enter user/email:
Безплатен онлайн магазин от Go359.com
Разработваме нова версия. Скоро ще споделим повече информация.