Има ли такса за транзакция?

Не. За момента не пладлгаме плащания през нашата система.

Каквата система си настроите на нея ще трябва да плащате такси за транзакции.
Пример: ако ползвате PayPal/Stripe/BreainTree - те ще ви отдържат част от сумата, която получавате.
Трябва Вие да проверите таксите, които имат фирмите, обработващи плащанията Ви.