Предлагате ли FTP(S) достъп?

За момента не, но платените планове ще имат тази опция