Защо предалгате безплатен план?

Безплатният план позволява бързо и лесно да изпробвате услугата. Той също привлича повече потребители, които се надяваме да се споделят идеи, мения и препоръки, които да използваме и добавим към безплатния и платените планове.