Каква е DocumentRoot директорията и за какво служи?

Уеб сървърите като Apache, nginx и др. трябва да знаят коя е началната директория на даден сайт. В тази директория вече може да има много файлове и поддиректории.

В зависимост от операционната система, която е инсталирана на сървъра DocumentRoot директорията е най-често е една следните:

  • www
  • htdocs
  • public_html
  • httpdocs
  • httpsdocs
  • wwwroot

Ето един пример как може да се дефините DocumentRoot при Apache уеб сървъра за даден сайт.


….
DocumentRoot /var/www/vhosts/example.com/www
….

superadmin

This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please, enter user/email:
Please, enter user/email:
Безплатен онлайн магазин от Go359.com