Как да намерим директориите с най-голям размер в Linux

За да намерим размера  на директориите с най-голям размер ние трябва да изпълним следната команда от терминала.

du -ah / | sort -rh | head -n 10

Ние използваме няколко команди като данните от едната се предават на следващата команда чрез вертикалната черта (| също наричана pipe).

След като du изчисли размера на директориите предава данните за сортиране и след това взимаме само 10 от резултатите.

За да намерим най-големите директории започвайки от текущата директория използвайте

du -ah ./ | sort -rh | head -n 10

Go359 - Oнлайн Магазини

Go359.com е платформа за електронна търговия, с която можете да си създадете безплатен електронен магазин бързо и лесно.

This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please, enter user/email:
Please, enter user/email:
Безплатен онлайн магазин от Go359.com