Category: Системна Администрация

Как да намерим директориит...

За да намерим размера  на директориите с най-голям размер ние трябва да изпълним следната команда от терминала. du -ah / | sort -rh | head -n 10 Ние използваме няколко команди като данните от едната се предават на …

READ MORE

Каква е DocumentRoot директорият...

Уеб сървърите като Apache, nginx и др. трябва да знаят коя е началната директория на даден сайт. В тази директория вече може да има много файлове и поддиректории. В зависимост от операционната система, която е инсталирана на сървъра …

READ MORE
Безплатен онлайн магазин от Go359.com